Koncept Sajma predviđa predstavljanje poslodavaca i njihove ponude poslova i praksi u direktnom kontaktu sa posetiocima na štandovima, kao i edukativna predavanja i radionice. Takođe, srebrnim i zlatnim partnerima Sajma biće omogućeno predstavljanje u amfiteatru u okviru edukativnog dela.

Nakon uspešno realizovanog sajma profesionalne orijentacije „Moja frankofona karijera”, koji je okupio frankofone poslodavce, odlučili smo se za organizaciju sajma koji okuplja poslodavce za sve profile koje školuje Fakultet kako bi studentima završnih godina pomogli da stupe u direktan kontakt sa poslodavcima, uvide koje su im sve mogućnosti na tržištu rada, i da što lakše naprave prve korake u karijeri.

Takođe, želja nam je i da poslodavci uvide da naši studenti, zbog koncepta studiranja i vannastavnih aktivnosti, imaju kompetencije, veštine, znanja i kvalitete za rad sa ljudima, rad u ljudskim resursima, kao i rad na liderskim i menadžerskim pozicijama.

O studentima

Filozofski fakultet predstavlja univerzitet u malom, a zbog velikog broja studijskih programa i kompleksnosti studija, studenti tokom studiranja stiču široko primenjive veštine i znanja koje su veoma korisne za različite vrste poslova.

Fakultet vrši obrazovanje iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, pa su jedne od glavnih odlika svršenih studenata empatija, strpljenje i želja da se pomogne drugima, naročito iz ugla nastavnika i stručnih saradnika, kao i želja da se unaprede ključni aspekti društva.

Zbog rada u manjim grupama i stalnih zadataka i projekata koje dobijaju da urade individualno i u grupi, studenti razvijaju osećaj odgovornosti, kao i veštine za organizaciju vremena, odabir prioriteta i poštovanje rokova. Razvijaju i veštine pripreme i realizacije prezentacija projekata, što podstiče razvoj sposobnosti za javni nastup i govorništvo.

Studenti filoloških studijskih programa razvijaju i veštine komunikacije i kreativnog pisanja, pripreme i analize različitih sadržaja, kritičkog razmišljanja, i obraćaju pažnju na detalje. Kod stranih filologija, izražena je i svest o načinu komunikacije sa predstavnicima drugih kultura.

Studenti humanističkih studijskih programa razvijaju i veštine za razne vrste istraživanja, kao što su prikupljanje podataka o predstavnicima ciljne grupe i obrada tih podataka u specijalizovanom softveru za dobijanje relevantnih informacija, što može biti važno za istraživanje tržišta i korisnika.

 

O Fakultetu

Filozofski je jedan od fakulteta sa najvećim brojem studijskih programa u Srbiji, a fakultet je sa najvećim brojem studenata i studijskih programa na Univerzitetu u Nišu. Svake godine, između jedne petine i jedne četvrtine kandidata koji se prijavljuju za osnovne akademske studije na svim fakultetima Univerziteta u Nišu prijavi se za studiranje na Filozofskom fakultetu.

Uz druge izvrsnosti, Filozofski fakultet u svom sastavu ima Kancelariju za razvoj karijere i podršku studentima koja, između ostalog, realizuje saradnju sa poslodavcima i edukativne sadržaje čiji je cilj unapređenje veština studenata kako bi što lakše pronašli zaposlenje.

U ovom trenutku, Filozofski fakultet ima oko 4.000 aktivnih studenata na svim nivoima studija i 34 akreditovana studijska programa:

 

Osnovne akademske studijeMaster akademske studijeDoktorske studije
Anglistika (engleski jezik i književnost) Anglistika (engleski jezik i književnost) Strane filologije
Istorija Istorija Istorija
Komuniciranje i odnosi s javnošću Komunikologija Mediji i društvo
Nemački jezik i književnost Prevođenje Sociologija
Novinarstvo Obrazovanje nastavnika predmetne nastave Srbistika (srpski jezik i književnost)
Pedagogija Pedagogija Pedagogija
Psihologija Psihologija Psihologija
Ruski jezik i književnost Ruski jezik i književnost  
Socijalna politika i socijalni rad Socijalni rad  
Sociologija Sociologija  
Srbistika (srpski jezik i književnost) Srbistika (srpski jezik i književnost)  
Filozofija Filozofija  
Francuski jezik i književnost Francuski jezik i književnost  
  Sociolog u socijalnoj zaštiti  

Osnovne akademske studije

 • Istorija
 • Komuniciranje i odnosi s javnošću
 • Nemački jezik i književnost
 • Novinarstvo
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Ruski jezik i književnost
 • Socijalna politika i socijalni rad
 • Sociologija
 • Srbistika (srpski jezik i književnost)
 • Filozofija
 • Francuski jezik i književnost

Master akademske studije

 • Anglistika (engleski jezik i književnost)
 • Istorija
 • Komunikologija
 • Prevođenje
 • Obrazovanje nastavnika predmetne nastave
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Ruski jezik i književnost
 • Socijalni rad
 • Sociologija
 • Srbistika (srpski jezik i književnost)
 • Filozofija
 • Francuski jezik i književnost
 • Sociolog u socijalnoj zaštiti

Doktorske akademske studije

 • Strane filologije
 • Istorija
 • Mediji i društvo
 • Sociologija
 • Srbistika (srpski jezik i književnost)
 • Pedagogija
 • Psihologija

 

O Udruženju

Udruženje profesora francuskog jezika Srbije (UPFJS-APFS) je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija čije su aktivnosti usmerena su ka stalnom unapređenju kvaliteta nastave francuskog jezika na svim nivoima obrazovanja, promociji francuskog kao stranog jezika, kao i ka očuvanju i unapređenju položaja profesora francuskog širom Srbije.