Podešavanja Lokacija Kontakt
Srpski Navigacija

Organizacioni odbor

Natalija Jovanović

Redovni profesor

Profil

Ivan Jovanović

Vanredni profesor

Profil

Sanja Ignjatović

Docent

Profil

Saša Trenčić

Šef kabineta dekana

Marta Vučičević

Stručno-tehnički saradnik

Dušan Aleksić

Docent

Profil

Nikola Jović

Full stack developer

Dušan Todorović

Vanredni profesor

Profil

Mirjana Kocić

Šef tehničke službe

Jelena Jaćović

Docent

Profil

Anja Tošić

Istraživač-pripravnik

Ivana Mitić

Docent

Profil

Maja Antić

Docent

Profil

Nemanja Krstić

Docent

Profil

Igor Stamenović

Istraživač-pripravnik

Profil

Bojana Pucarević

Docent

Profil

Anastasija Mamutović

Asistent

Profil

Velimir Ilić

Vanredni profesor

Profil

Bojan Blagojević

Docent

Profil

Irina Filipović

Student

Vladana Petković

Student

Anđela Lazić

Student

Ksenija Stamenković

Student

Marija Ilić

Student

Logotip Sajma zapošljavanja i profesionalne orijentacije

KONTAKT INFORMACIJEĆirila i Metodija 2, 18105 Niš
064 304 51 89
otvorenavrata@filfak.ni.ac.rs