Adresa

Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
Ćirila i Metodija 2, 18105 Niš

Plus kod: 8WC2+HW, Niš

Kontakt

Imejl: otvorenavrata@filfak.ni.ac.rs
Telefon: 064 304 51 89