Koncept Sajma predviđa predstavljanje poslodavaca i njihove ponude poslova i praksi u direktnom kontaktu sa posetiocima na svojim štandovima, kao i edukativna predavanja i radionice. Uz to, srebrnim i zlatnim partnerima Sajma biće omogućeno predstavljanje u amfiteatru u okviru edukativnog dela.

Sajam zapošljavanja i profesionalne orijentacije 2023 okupio je 30 poslodavaca iz različitih oblasti rada za sve profile koje školuje Fakultet kao i preko 3.000 posetilaca. Zbog velikog interesovanja, odlučili smo da ponovo ugostimo poslodavce i studentima završnih godina pomognemo da stupe u direktan kontakt sa poslodavcima, da uvide koje su im sve mogućnosti na tržistu rada, kao i da što lakše naprave prve korake u karijeri.

Iskoristite priliku da, kao poslodavac, uvidite da naši studenti, zbog koncepta studiranja i vannastavnih aktivnosti, imaju kompetencije, znanja i kvalitete za: rad sa ljudima, rad u ljudskim resursima, rad u (digitalnom) marketingu, rukovođenje projektima ili kancelarijom (office manager), odnose sa javnošću (PR), javne nastupe, razvoj brenda, prevođenje, kreiranje i lokalizaciju sadržaja za razna tržišta što se naročito koristi kod optimizacije veb-sajtova (SEO) i aplikacija (ASO), organizaciju događaja, istraživanje tržišta i ciljne grupe kao i interpretaciju podataka, rad u okviru korisničke podrške, kao i za rad na liderskim i menadžerskim pozicijama.

Neke od pozicija na kojima rade naši alumnisti u različitim domaćim i inostranim kompanijama:

 • Organizational Manager
 • Project Manager
 • Marketing Manager
 • Client Manager
 • Office Managers
 • Talent Acquisition Manager
 • Talent/Account Manager
 • Recruiter
 • Head of Recruitment
 • Recruitment Team Lead
 • Human Resources
 • Human Resources Assistant
 • Human Resources Manager
 • Digital Marketing
 • Social Media Manager
 • Public Relations
 • Copy writers
 • Content Writer
 • SEO Editor
 • SEO Analyst
 • Translators
 • ASO Specialist
 • Game Marketing and Translating
 • Business Plan Researcher and Writer
 • Consultants
 • Team Lead
 • Scrum Masters
 • Customer Service
 • Customer support
 • Call center representative
 • Customer care specialist
 • Customer specialist
 • Client relations specialist
 • Guest service agent
 • Support specialist
 • Administrative assistant
 • Customer service manager
 • Customer service representative

O studentima

Veliki broj studijskih programa i kompleksnost studija pružaju našim studentima mogućnost da razvijaju raznovrsne kompetencije korisne za različite vrste poslova. Kroz studiranje društvenih i humanističkih nauka u manjim grupama i stalnih zadataka i projekata koje dobijaju da urade individualno i u grupi, kao i kroz raznolike vannastavne aktivnosti, naši studenti stiču veštine koje su danas tražene na tržištu rada.

Veštine:

 • sposobnost za individualni rad i rad u grupi
 • prezentacione veštine
 • praktična primena stečenih znanja
 • rešavanje problema
 • odgovornost
 • empatija
 • kritičko razmišljanje
 • strpljenje
 • organizacija vremena
 • informatička pismenost
 • analitičnost
 • formalna i neformalna komunikacija
 • gramatička pismenost
 • preuzimanje inicijative
 • javni nastup i govorništvo
 • najviši nivoi poznavanja stranih jezika
 • kreativan pristup izvršavanju zadataka
 • veštine pripreme i realizacije različitih nastavnih projekata
 • želja za stalnim napredovanjem i razvojem veština
 • informisanost i praćenje savremenih tokova
 • sposobnost za kreiranje i sprovođenje istraživanja kao i obradu i interpretaciju dobijenih podataka

 

O Fakultetu

Filozofski fakultet predstavlja univerzitet u malom i jedan je od fakulteta sa najvećim brojem studijskih programa u Srbiji, a fakultet je i sa najvećim brojem studenata na Univerzitetu u Nišu.

Uz druge izvrsnosti, Filozofski fakultet u svom sastavu ima Kancelariju za razvoj karijere i podršku studentima koja, između ostalog, realizuje saradnju sa poslodavcima, kao i edukativne sadržaje čiji je cilj unapređenje veština studenata kako bi što lakše odabrali svoj karijerni put.

U ovom trenutku, Filozofski fakultet ima oko 4.000 aktivnih studenata na svim nivoima studija i 35 akreditovanih studijskih programa:

 

Osnovne akademske studijeMaster akademske studijeDoktorske akademske studije
Anglistika (engleski jezik i književnost) Anglistika (engleski jezik i književnost) Istorija
Istorija Istorija Mediji i društvo
Komuniciranje i odnosi sa javnošću Komunikologija Pedagogija
Nemački jezik i književnost Nemački jezik i književnost Psihologija
Novinarstvo Obrazovanje nastavnika predmetne nastave Sociologija
Pedagogija Prevođenje Srbistika (srpski jezik i književnost)
Psihologija Pedagogija Strane filologije
Ruski jezik i književnost Psihologija  
Socijalna politika i socijalni rad Ruski jezik i književnost  
Sociologija Socijalni rad  
Srbistika (srpski jezik i književnost) Sociolog u socijalnoj zaštiti  
Filozofija Sociologija  
Francuski jezik i književnost Srbistika (srpski jezik i književnost)  
  Filozofija  
  Francuski jezik i književnost  

Osnovne akademske studije

 • Anglistika
 • Istorija
 • Komuniciranje i odnosi sa javnošću
 • Nemački jezik i književnost
 • Novinarstvo
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Ruski jezik i književnost
 • Socijalna politika i socijalni rad
 • Sociologija
 • Srbistika (srpski jezik i književnost)
 • Filozofija
 • Francuski jezik i književnost

Master akademske studije

 • Anglistika (engleski jezik i književnost)
 • Istorija
 • Komunikologija
 • Nemački jezik i književnost
 • Obrazovanje nastavnika predmetne nastave
 • Pedagogija
 • Prevođenje
 • Psihologija
 • Ruski jezik i književnost
 • Socijalni rad
 • Sociolog u socijalnoj zaštiti
 • Sociologija
 • Srbistika (srpski jezik i književnost)
 • Filozofija
 • Francuski jezik i književnost

Doktorske akademske studije

 • Strane filologije
 • Istorija
 • Mediji i društvo
 • Sociologija
 • Srbistika (srpski jezik i književnost)
 • Pedagogija
 • Psihologija

 

Kancelarija za razvoj karijere i podršku studentima

Logotip: Kancelarija za razvoj karijere i podršku studentima

Kancelarija za razvoj karijere i podršku studentima prati potrebe studenata i pruža podršku onima koji se suočavaju sa različitim problemima tokom studiranja. Uz to, razvoj karijere i karijerno savetovanje predstavljaju važne aktivnosti Kancelarije.

Da bismo unapredili lične i profesionalne kompetencije studenata, dovodimo predavače iz prakse, kao i sa fakulteta, koji na realnim primerima predstavljaju razne mogućnosti na tržistu rada.

Kancelarija studentima omogućava volontiranje kroz fakultetske aktivnosti, kao i sticanje iskustava kroz organizovane prakse u kompanijama, nevladinim organizacijama, školama i drugim institucijama.

Kako bismo studentima obezbedili šire mogućnosti za rast i razvoj, kreirali smo program „Student-mentor“ za pomoć pri studiranju, vannastavnim aktivnostima i pružanje informacija o službama i aktivnostima Fakulteta.

 

Udruženje profesora francuskog jezika Srbije

Logotip: Udruženje profesora francuskog jezika Srbije

Udruženje profesora francuskog jezika Srbije (UPFJS-APFS) je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija čije su aktivnosti usmerene ka stalnom unapređenju kvaliteta nastave francuskog jezika na svim nivoima obrazovanja, promociji francuskog kao stranog jezika, kao i ka očuvanju i unapređenju položaja profesora francuskog širom Srbije.