Podešavanja Lokacija Kontakt
Srpski Navigacija

Organizacioni odbor

Natalija Jovanović

Redovni profesor

Profil

Ivan Jovanović

Vanredni profesor

Profil

Sanja Ignjatović

Docent

Profil

Saša Trenčić

Šef kabineta dekana

Marta Vučičević

Social Media Manager

Samostalni stručno-tehnički saradnik

Profil

Zorana Stojković

Samostalni stručno-tehnički saradnik

Profil

Nikola Jović

Full stack developer

Jelena Jaćović

Docent

Profil

Logotip Sajma zapošljavanja i profesionalne orijentacije

KONTAKT INFORMACIJEĆirila i Metodija 2, 18105 Niš
064 304 51 89
otvorenavrata@filfak.ni.ac.rs